LJUDSKI RESURSI

• Prijave i odjave zaposlenih i članova porodice
• Obračun zarada i ostalih primanja zaposlenih (prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine) sa izradom mesečnih i godišnjih prijava (PPP PO, M4-K) Vršimo obračun više isplata u toku meseca: akontacije, bonusi i slično Refundacije naknada za: bolovanje, porodiljsko odsustvo, invalide i pripravnike
• Obračun drugih primanja fizičkih lica (ugovor o delu, upravni odbor, autorska dela, privremene i povremene poslove, učešće u dobiti i dividende) sa izradom mesečnih i godišnjih prijava
• Odnošenje poreskih prijava i overa istih u Poreskoj upravi


RAČUNOVODSTVO

• Sastavljanje svih knjigovodsvenih evidencija i finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonima Republike Srbije
• Radimo mesečno i periodično izveštavanje za korisnike naših usluga, prema zahtevu
• Izrada evidencija za porez na dodatu vrednost (knjiga ulaznih i izlaznih faktura) i poreske prijave za porez na dodatu vrednost

KONSALTING

Nudimo konsalting u svim oblastima pružanja usluga. Specijalizovani smo za poreski konsalting u oblasti Zakona o porezu na dodatu vrednost. Koristimo softvere profesionalnih kompanija koje nude visok kvalitet i sigurnost.

MI SMO TU DA UBRZAMO RAZVOJ VAŠEG BIZNISA!

Copyright © 2014 Sva prava zadržana, Fedra d.o.o.